"Душею трепетна, іскриста дотепом..."

Назва газети: 
Культура і життя
Кореспондент: 
М.Шудря

«…Розкриваючи духовний світ свого персонажу засобами акторської майстерності та розмаїтої техніки, Тетяна Ігнашкіна ніде не втрачає почуття міри, її гра іскриться живим, самобутнім гумором; виголошені нею монологи мають для виконавців притягальну силу, часто стають основними, цікавими для глядача…»